Motor

Fabrikant
Aanduiding door de fabrikant
Type-
goedkeurings-
nummer
Houder van de typegoedkeuring
Datum van de goedkeuring
Fase / Teststandaard
Test cyclus
Land
Bevoegde autoriteiten
Technische diensten
Inbouw toegestaan
Gebruik toegestaan
Opmerking
Bij ingetrok-
ken goed-
keuring, datum van intrek-
king
AB Volvo Penta D13-MP e1*97/68VC*2004/
26*0036*02
16/04/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D11-MP e1*97/68VC*2004/
26*0033*01
02/04/2009 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D12-MG e1*97/68VC*2004/
26*0024*00
29/04/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D16-MG e1*97/68VC*2004/
26*0016*01
19/06/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D16-MH e1*97/68VC*2012/
46*0015*05
19/06/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D9-MG e1*97/68VC*2004/
26*0013*00
10/05/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D9-MH e1*97/68VC*2012/
46*0010*04
27/04/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D12-MH/MP e1*97/68VC*2012/
46*0009*04
01/06/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D16-MH R1*II*E3E2C1*0058*05 27/03/2006 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D9-MH R4*I*C1E2E3*0427*00 18/10/2006 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D12D-A MG (D12-MG) R1*I*E2D2*0032*02 11/05/2007 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D12D-A MP / D12D-C MP R1*I*E3*0034*01 22/06/2006 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D16-MG R1*II*E2D2*0059*01 03/06/2009 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D9-500 R4*I*E3*0605*01 19/09/2005 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D12D-A MH/D12D-B MH R1*I*E2E3*0033*01 24/10/2005 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D5A-A TA / D7A-A TA / D7C-A TA C1E2E3 R4*I* C1E2E3*0404*01 02/12/2004 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta TAMD103A-AUX R1*I*D2E2*0010*01 16/02/2005 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta TAMD74A-AUX R1*I*D2E2*0009*01 16/02/2005 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D5A-A TA / D7A-A TA -D2 R4*I*D2*0405*01 02/12/2004 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D9-MH R4*I*C1E2E3*0427*00 21/03/2005 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D9-MG R4*I*D2E2*0426*00 21/03/2005 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D12-MH R4*I*E3*0606*00 20/10/2004 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D9-500 R4*I*E3*0605*00 19/08/2004 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta TAMD 103A-PROP R4*I*E2E3*0601*00 07/07/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D5A / D7A / D7C R4*I*C1E2E3*0404*00 23/05/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D5A / D7A R4*I*D2*0405*00 23/05/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D25A / D49A / D65A -HD (MS/MT) R4*I*E2E3*00403*00 28/03/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D34A-HD (MS/MT) R4*I*E3*0402*00 28/05/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D30A-HD (MS/MT) R4*I*E2E3*0401*00 26/03/2003 CCR emissiefase I NL
AB Volvo Penta D12D-A MG R1*I*D2E2*0032*00 18/03/2003 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D16 - PROP R1*I*E3*0012*00 19/11/2002 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D16 - AUX R1*I*D2E2*0011*00 19/11/2002 CCR emissiefase I DE
AB Volvo Penta D13-MH/MG R1*II*E3E2D2C1*0091*03 31/08/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D13-MH/MG e1*97/68VC*2004/
26*0044*04
30/08/2011 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D11-MP e1*97/68VC*2012/
46*0054*01
05/06/2013 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Ab Volvo Penta D9-MG R1*II*D2*0104*00 26/09/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D5A R4*II*C1E2E3*0703*00 10/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D5A-D7A R4*II*D2*0702*03 23/05/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D5A-D7A R4*II*D2*0702*03 23/05/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
AB Volvo Penta D13CX-A MH/MG e5*2016/1628*2016/
1628PV3/D*0169*00
AB Volvo Penta
S-405 08 Gothenburg
Sweden
23/03/2021 Stage V - IWP E2 + E3 + C1 + D2 SE STA AVL MTC AB
AB Volvo Penta D8A6-A MH/MG e5*2016/1628*2016/
1628PV3/D*0189*00
AB Volvo Penta
S-405 08 Gothenburg
Sweden
23/03/2021 Stage V - IWP E3 + C1 SE STA AVL MTC AB
AB Volvo Penta TAD138xVE-IWP e5*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0209*00
AB Volvo Penta
S-405 08 Gothenburg
Sweden
22/09/2022 Stage V - IWP C1 SE STA AVL MTC AB
AB Volvo Penta TAD138xVE e5*2016/1628*2016/
1628EV4/D*0079*04
AB Volvo Penta
S-405 08 Gothenburg
Sweden
21/08/2022 Stage V - NRE C1 SE STA AVL MTC AB (NIET gemariniseerd)
AGCO Power ECSV53 e17*2016/1628*2016/
1628PV3/D*0004*00
AGCO Power Inc.
Linnavuorentie 8-10
FI-37240 Linnavuori
Finland
29/06/2021 Stage V - IWP E3 + C1 FI TRAFICOM VTT Technical Research Centre of Finland
AGCO Power GCSV53 e17*2016/1628*2016/
1628PC3/D*0005*00
AGCO Power Inc.
Linnavuorentie 8-10
FI-37240 Linnavuori
Finland
29/06/2021 Stage V - IWP E2 + D2 FI TRAFICOM VTT Technical Research Centre of Finland (alleen constant toerental)
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-183-A R6*II*E3E2*0005*00 28/01/2010 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-183-A R6*II*E3E2*0004*00 28/01/2010 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 8DXC-600/750-***-A/K R6*II*E2E3*0003*00 18/06/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 6DXC-600/750-***-A/K R6*II*E2E3*0003*00 18/06/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 3DXC-600/750-***-A/K R6*II*E2E3*0003*00 18/06/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 16DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 12DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 8DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 6DZC-660/830-***-A/K R6*II*E2E3*0002*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 16DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 12DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 8DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 6DZC-830/1000-***-A/K R6*II*E2E3*0001*00 28/03/2007 CCR emissiefase II BE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Anglo Belgian Corporation 8DXC-750-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-750-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXS-750-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DX-750-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-720-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-720-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DX-720-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-600-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-600-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXS-600-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DX-600-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXC-500-060-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DXS-500-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DX-500-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-750-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-750-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXS-750-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DX-750-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-720-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-720-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXS-720-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DX-720-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-600-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-600-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXS-600-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DX-600-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXC-500-060-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXS-500-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DXS-500-030-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DX-450-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-750-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-750-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXS-750-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DX-750-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-720-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-720-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXS-720-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DX-720-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-600-100-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXC-600-080-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DXS-600-045-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 3DX-600-000-A/K R6*I*E3*0002*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-1000-183-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-1000-176-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-1000-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-1000-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-1000-130-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-900-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-900-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-900-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-800-173-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-750-179-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-750-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-750-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-720-181-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 16DZC-720-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-1000-183-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-1000-176-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-1000-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-1000-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-1000-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-900-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-900-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-900-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-800-173-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-750-179-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-750-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-750-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-720-181-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 12DZC-720-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-183-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-175-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-1000-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-900-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-900-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-900-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-800-173-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-750-179-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-750-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-750-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-750-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-750-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-720-181-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-720-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-600-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-600-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-600-105-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-600-090-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-600-083-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-500-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-500-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-500-105-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-500-090-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 8DZC-500-083-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-183-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-175-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-1000-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-900-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-900-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-900-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-900-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-800-173-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-750-179-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-750-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-750-150-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-750-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-750-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-720-181-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-720-166-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-600-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-600-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-600-105-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-600-090-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-600-083-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-135-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-120-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-105-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-090-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-083-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-078-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC-500-072-A/K R6*I*E3*0001*00 21/12/2001 CCR emissiefase I BE
Anglo Belgian Corporation 6DZC, 8DZC e6*2016/1628*2016/
1628 PC4/D*0001*00
Anglo Belgian
Corporation N.V.
Wiedauwkaai 43,
B-9000 Gent
Belgium
30/04/2021 Stage V - IWP E2 + E3 + D2 BE SPF Santé Publique DG Navigation
Anglo Belgian Corporation 12DZC, 16DZC e6*2016/1628*2016/
1628 PC4/D*0002*00
Anglo Belgian
Corporation N.V.
Wiedauwkaai 43,
B-9000 Gent
Belgium
30/04/2021 Stage V - IWP E2 + E3 + D2 BE SPF Santé Publique DG Navigation
Anglo Belgian Corporation 6DZC, 8DZC e6*2016/1628*2016/
1628 PC4/D*0001*01
Anglo Belgian
Corporation N.V.
Wiedauwkaai 43,
B-9000 Gent
Belgium
11/03/2022 Stage V - IWP E2 + E3 + D2 BE SPF Santé Publique DG Navigation
Baudouin 8 M26.2 A 225 - 1900 R2*II*D2E2E3*0001*00 31/05/2010 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 12 M26.2 A225 - 1900 R2*II*D2E2E3*0001*00 31/05/2010 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6 R 123 SR GE - 1500 R2*I*D2*0003*00 26/12/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 R 123 SR P2 - 2000 R2*I*D2E3*0001*00 26/12/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 R 123 SR P1 - 1800 R2*I*E3*0005*00 26/12/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 12 M26 SRP2 - 1900 R2*I*D2E2E3*0003*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 8 M26 SRP2 - 1900 R2*I*D2E2E3*0003*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 M26 SRP2 - 1900 R2*I*D2E2E3*0003*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 12 M26 SPR1R - 1500 R2*I*D2*0002*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 8 M26 SPR1R - 1500 R2*I*D2*0002*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 M26 SRP1R - 1500 R2*I*D2*0002*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 12 M26 SRP1R - 1800 R2*I*D2E2E3*0001*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 8 M26 SRP1R - 1800 R2*I*D2E2E3*0001*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 M26 SRP1R - 1800 R2*I*D2E2E3*0001*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Baudouin 6 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0001*00 31/05/2010 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 8 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0001*00 31/05/2010 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 12 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0001*00 31/05/2010 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 12 M26.2 A225 - 1900 R2*II*D2E2E3*0002*00 30/10/2012 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 8 M26.2 A 225 - 1900 R2*II*D2E2E3*0002*00 30/10/2012 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0002*00 30/10/2012 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 8 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0002*00 30/10/2012 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 12 M26.2 A - 1900 e2*JV*06/105*0002*00 30/10/2012 EG fase IIIa FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6 M26.2 A - 1900 R2*II*D2E2E3*0002*00 30/10/2012 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6M19.3 R4*II*C1E2E3*0078*00 15/11/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6M19.3 R4*II*D2*0079*00 15/11/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6W126M R4*II*C1E2E3*0080*00 15/11/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6W126S R4*II*D2*0081*00 15/11/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 12 M26.3 A R2*II*E2E3D2*0003*00 07/07/2016 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6 M26.3 A R2*II*E2E3D2*0003*00 07/07/2016 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 8 M26.3 A R2*II*E2E3D2*0003*00 07/07/2016 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Baudouin 6M26.3-V A e6*2016/1628*2016/
1628AC4/D*0001*00
Moteurs Baudouin
Technoparc du Brégadan
13260 Cassis
France
30/05/2022 Stage V - IWA D2 BE SPF Santé Publique Vincotte (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv.
Baudouin 6M26.3-V e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0003*00
Moteurs Baudouin
Technoparc du Brégadan
13260 Cassis
France
30/05/2022 Stage V - IWP E2 + E3 BE SPF Santé Publique Vincotte (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv.
Baudouin 12M26.3-V e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0004*00
Moteurs Baudouin
Technoparc du Brégadan
13260 Cassis
France
30/05/2022 Stage V - IWP E2 + E3 BE SPF Santé Publique Vincotte (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by VINCOTTE nv.
Beta Marine Ltd Beta105T e1*2016/1628*2016/
1628PV1/D*0003*00
BetaMarine Ltd.
Davy Way, Waterwells,
Gloucester GL2 2AD
United Kingdom
28/06/2019 Stage V - IWP E3 DE GDWS TÜV Nord Mobilität GmbH
Boni BD 1260 TSI und -M R4*I*C1D2E2E3*0016*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
Caterpillar 3406EP 2100 & 2200 & 2300 R4*I*E2E3*0423*01 21/02/2007 CCR emissiefase I NL
Caterpillar 3406E & C15 R4*I*E2E3*0423*01 01/02/2007 CCR emissiefase I NL
Caterpillar C-9 A 1500&1800 R4*I*D2*0420*01 09/08/2005 CCR emissiefase I NL
Caterpillar 3412 D R4*I*E2E3*0421*00 15/03/2004 CCR emissiefase I NL
Caterpillar C-12P 1800&2100&2300 R4*I*E3*0424*00 02/09/2004 CCR emissiefase I NL
Caterpillar 3406 EP 2100&2200&2300 R4*I*E2E3*0423*00 15/06/2004 CCR emissiefase I NL
Caterpillar C-18 R4*I*E2E3*0418*00 14/03/2005 CCR emissiefase I NL
Caterpillar C-18 A 1500&1800 R4*I*D2*0419*00 12/01/2005 CCR emissiefase I NL
Caterpillar C-9 A 1500&1800 R4*I*D2*0420*00 14/10/2004 CCR emissiefase I NL
Caterpillar 3306 R4*I*D2E2*0018*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
Caterpillar (by Perkins Engines Company Limited) C7.1 ACERT R1*II*D2E2*0099*00 03/01/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C18A9001 R1*II*D2E2*0080*04 24/11/2009 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C32PA7003 e1*97/68VC*2012/
46*0019*09
24/07/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C9P7001 e1*97/68VC*2004/
26*0014*00
11/07/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C18P9768EU01 e1*97/68VC*2012/
46*0011*05
23/04/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. 3500CP9768EU01 e1*97/68VC*2012/
46*0007*09
22/12/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C12P9768EU01 e1*97/68VC*2004/
26*0004*01
30/11/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C9A7001 R1*II*D2*0069*01 10/07/2007 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. 3500B (1600 U/min) R1*I*E2E3*0005*01 15/05/2006 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3412 EP 2100&2300 R1*I*E3*0057*00 14/03/2006 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3412 EP 1200 R1*I*E2E3*0056*00 24/02/2006 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. C 32 P2300 R1*I*E2E3*0055*00 21/02/2006 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3400 C (1350&1800&2100 rpm) R1*I*E2E3*0043*01 23/02/2006 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3406 C (1500 & 1800 U/min) R1*I*D2*0020*02 20/12/2005 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3408 C (1500 U/min) R1*I*D2*0022*01 16/07/2004 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. C-12 Serie (1800 U/min) R1*I*E3*0023*00 10/02/2003 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3408C (1800 & 2100 U/min) R1*I*E3*0044*00 17/10/2003 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3406 C (1800 & 2100 U/min) R1*I*E3*0021*00 05/12/2002 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3412 E (1800 U/min) R1*I*E3*0019*00 05/12/2002 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3406 E (1800 U/min) R1*I*E3*0018*00 16/12/2002 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3500 B (1800 U/min) R1*I*E2E3*0017*00 18/11/2002 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3500 B (1200 U/min) R1*I*E2E3*0016*00 18/11/2002 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Inc. 3500A13001 R1*II*C1*0106*00 27/02/2014 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C9.3A15001 R1*II*E2D2C1*0111*01 26/04/2016 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C9.3P15001 e1*97/68VC*2012/
46*0058*00
25/04/2016 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C32PA17002 e1*97/68VC*2012/
46*0064*00
04/10/2018 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. C13B (CAT) /
2406J (Perkins)
(NRE6V12.5NTA)
e24*2016/1628*2018/
989EV6/D*0256*01
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
08/10/2019 Stage V - NRE C1 IE NSAI TÜV SÜD
Auto Service GmbH
(gemariniseerde motor)
marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF
Caterpillar Inc. C13B (CAT) /
2406J (Perkins)
(NRE6V12.5NTA)
e24*2016/1628*2018/
989EV6/D*0256*01
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
08/10/2019 Stage V - NRE C1 IE NSAI TÜV SÜD
Auto Service GmbH
(NIET gemariniseerd)
Caterpillar Inc. C9.3B (CAT) /
1706J (Perkins)
(NRE6V09.3NTA)
e24*2016/1628*2018/
989EV6/D*0014*07
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
06/02/2020 Stage V - NRE C1 IE NSAI TÜV SÜD
Auto Service GmbH
(NIET gemariniseerd)
Caterpillar Inc. C9.3B (CAT) /
1706J (Perkins)
(NRE6V09.3NTA)
e24*2016/1628*2018/
989EV6/D*0014*07
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
06/02/2020 Stage V - NRE C1 IE NSAI TÜV SÜD
Auto Service GmbH
(gemariniseerde motor)
marinisation done by Zeppelin GmbH and verified by TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG, IMF
Caterpillar Inc. 3512E
(IWP4V58.6NTA)
e1*2016/1628*2021/
1068PV4/D*0019*00
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
21/01/2022 Stage V - IWP E2 + E3 DE GDWS DNV-GL SE
Caterpillar Inc. C32
(IWP4V32.1NTA)
e1*2016/1628*2021/
1068PV4/D*0021*00
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
17/03/2022 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
Caterpillar Inc. C32
(IWP4C32.1NTA)
e1*2016/1628*2021/
1068PV4/D*0020*00
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
21/03/2022 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
Caterpillar Inc. C18
(IWP4V18.1NTA)
e1*2016/1628*2021/
1068PV4/D*0023*00
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
13/06/2022 Stage V - IWP E3 + E2 + C1 DE GDWS DNV-GL SE
Caterpillar Inc. C18
(IWP4C18.1NTA)
e1*2016/1628*2021/
1068PC4/D*0022*00
Caterpillar Inc.
100 NE Adams
Peoria, IL 61629
USA
15/06/2022 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) C8.7 e1*97/68VC*2004/
26*0055*00
23/01/2014 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Inc. (FPT INDUSTRIAL S.p.A.) C12.9 e1*97/68VC*2012/
46*0056*00
22/05/2015 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Motoren GmbH & Co KG (MAK) M20RS R1*II*E3*0077*00 06/03/2009 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) 6/8/9 M25 R1*I*E2E3D2*0050*00 26/04/2005 CCR emissiefase I DE
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG (MAK) 6 / 8 / 9 M20 R1*I*E2E3D2*0003*00 05/05/2003 CCR emissiefase I DE
Cummins Inc. RM10T R4*II*D2*0252*02 13/02/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Cummins Inc. RM15QTA R4*I*E3*0260*00 13/03/2007 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM32-TA R4*I*E3D2C1*0251*01 15/02/2006 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM10-T R4*I*D2*0252*01 22/08/2005 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM18-QTA R4*I*D2E2E3*0259*00 12/05/2005 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RDM32-TA R4*I*C1D2E3*0258*00 08/07/2004 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM37-QTA R4*I*E2E3D2*0257*00 20/02/2004 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM14-T R4*I*D2*0256*00 03/02/2003 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM14-TA R4*I*D2E3*0255*00 24/01/2003 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RDM18-TA R4*I*E3*0254*00 10/12/2002 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RDM23-TA R4*I*C1D2E3*0253*00 17/01/2003 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM10-T R4*I*D2*0252*00 02/12/2002 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM32-TA R4*I*E3D2C1*0251*00 24/12/2002 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. RM23-TA R4*I*E3*0250*00 20/06/2002 CCR emissiefase I NL
Cummins Inc. X 15 (N103) e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0070*02
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
03/06/2021 Stage V - NRE C1 SE STA VCA Alleen gemariniseerde versies FR12059, FR 12060, FR12061, FR12062, FR12063 of FR12064 zijn toegestaan.
Cummins Inc. QSM11-DM (K353) e11*97/68EB*2004/
26*1027*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
20/07/2009 EG fase IIIa FR VCA
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
(alleen constant toerental)
Cummins Inc. QSK19-M, QSK38-M, QSK50-M (E193) e11*97/68VC*2004/
26*0618*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
12/02/2008 EG fase IIIa FR VCA
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Cummins Inc. QSM11-M (R353) e11*97/68VC*2010/
26*1490*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
26/09/2016 EG fase IIIa FR VCA
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Cummins Inc. B4.5 (Q323) e5*2016/1628*2021/
1068PV2/D*0205*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
16/05/2022 Stage V - IWP E3 + E2 + C1 SE STA VCA
Cummins Inc. B4.5 (R323) e5*2016/1628*2021/
1068AC2/D*0207*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
15/09/2022 Stage V - IWA D2 + E2 SE STA VCA
Cummins Inc. B4.5 (A322) e5*2016/1628*2021/
1068AC2/D*0208*00
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
03/10/2022 Stage V - IWA D2 + E3 SE STA VCA
Cummins Inc. B6.7 (Q313) e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0064*03
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
08/01/2021 Stage V - NRE C1 SE STA VCA (gemariniseerde motor)
Marinisation done by Cummins France and verified by
UTAC
Cummins Inc. B6.7 (U313) e2*2016/1628*2016/
1628EC6/D*1099*01
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
13/02/2020 Stage V - NRE D2 SE STA VCA (gemariniseerde motor)
Marinisation done by Cummins France and verified by
UTAC
Cummins Inc. L9 (R563) e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*1100*01
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
19/02/2020 Stage V - NRE D2 SE STA VCA (gemariniseerde motor)
Marinisation done by Cummins France and verified by
UTAC
Cummins Inc. L9 (Q563) e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0063*02
Cummins Inc.
500 Jackson St.
Columbus, IN 47202-3005
USA
14/04/2020 Stage V - NRE C1 SE STA VCA (gemariniseerde motor)
Marinisation done by Cummins France and verified by
UTAC
Daewoo AD 126 xxx R4*I*C1D2E2E3*0023*00 14/04/2003 CCR emissiefase I NL
Daewoo V 126 xxx R4*I*C1D2E2E3*0023*00 14/04/2003 CCR emissiefase I NL
Daewoo V 222 xxx R4*I*C1D2E2E3*0021*00 14/04/2003 CCR emissiefase I NL
Daewoo V 180 xxx R4*I*C1D2E2E3*0021*00 14/04/2003 CCR emissiefase I NL
Daewoo V 158 xxx R4*I*C1D2E2E3*0021*00 14/04/2003 CCR emissiefase I NL
DAF PF 212 M R4*I*C1*0005*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF PF 183 M R4*I*C1*0005*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF PF 235 M R4*I*C1*0005*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XF 250 M R4*I*C1*0004*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XF 280 M R4*I*C1*0004*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XF 315 M R4*I*C1*0004*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XF 355 M R4*I*C1*0004*00 30/05/2002 CCR emissiefase I NL
DAF PE 183 C1 R4*I*C1D2E2E3*0003*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF PE 228 C R4*I*C1D2E2E3*0003*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF PE 265 C R4*I*C1D2E2E3*0003*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XE 250 C1 R4*I*C1D2E2E3*0002*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XE 280 C1 R4*I*C1D2E2E3*0002*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XE 315 C1 R4*I*C1D2E2E3*0002*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XE 355 C1 R4*I*C1D2E2E3*0002*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF XE 390 C1 R4*I*C1D2E2E3*0002*00 16/04/2002 CCR emissiefase I NL
DAF / PACCAR MX-11 240 H1 e4*595/2009*627/
2014C*0020*04 REV 02
DAF Trucks NV 17/01/2020 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3 NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-11 / H2 e4*595/2009*2016/
1718C*0075*03
DAF Trucks NV 06/07/2020 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3 NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-11 / H3 e4*595/2009*2018/
932D*0106*03
DAF Trucks NV 22/02/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3 NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-13 / H2 e4*595/2009*2017/
1347C*0077*02
DAF Trucks NV 06/07/2020 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3 NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-13 / H3 e4*595/2009*2018/
932D*0108*02
DAF Trucks NV 22/02/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3 NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-11 / H4 e4*595/2009*2019/
1939E*0147*00
DAF Trucks NV 02/04/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3, D2
(WHTC)
NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAF / PACCAR MX-13 / H4 e4*595/2009*2019/
1939E*0149*00
DAF Trucks NV 02/04/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI E3, D2
(WHTC)
NL RDW TNO Powertrains Test Centre
DAMEN D13 MP e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*00xx*00
Damen Shipyards
Avelingen-West 20
NL-4202 MS Gorinchem
15/10/2021 Stage V - IWP E2 + E3 + C1 + D2 BE SPF Santé Publique Bureau Veritas M&O
DAMEN D16 MP E6*2016/1628*2016/
1628PC4/D*0002*00
Damen Sustainable Solutions
Avelingen-West 20
4202 MS Gorinchem
The Netherlands
16/04/2024 Stage V - IWP E2 + E3 + C1 + D2 BE SPF Santé Publique Bureau Veritas M&O
Detroit Diesel Corporation DDC-S60-14L-01-RH R1*I*E2E3*0045*01 11/11/2005 CCR emissiefase I DE
Detroit Diesel Corporation DDC-S60-14L-02-RH R1*I*D2*0047*00 12/12/2003 CCR emissiefase I DE
Deutz AG 2-BF 6/8 M 1015 MC-D2 R4*II*D2*0705*02 28/01/2011 CCR emissiefase I NL
Deutz AG TCD 2015 V* R4*II*C1E2E3*0706*02 17/02/2011 CCR emissiefase I NL
Deutz AG BF6M1015MC R4*II*C1E2E3*0704*04 12/11/2010 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-TCD 2015 V06-08M-E2/E3 e1*97/68VC*2004/
26*0042*01
31/01/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG BF6M1015MC R4*II*C1E2E3*0704*03 06/04/2010 CCR emissiefase I NL
Deutz AG TCD2015V06M R4*II*C1E2E3*0706*01 06/04/2010 CCR emissiefase I NL
Deutz AG 2-BF 6/8 M 1015 MC- D2 R4*II*D2*0705*01 30/11/2009 CCR emissiefase I NL
Deutz AG TCD 2015 V* R4*IIC1E2E3*0706*00 06/11/2009 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF4/6M1013MC-D5A-E2/E3 e1*97/68VC*2004/
26*0027*00
08/09/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF6/8M1015MC-E2/E3 e1*97/68VC*2004/
26*0026*01
26/05/2009 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF6M1013MC/MCP-D7A/C-E2/E3 e1*97/68VC*2004/
26*0025*00
01/09/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG BF 6 M 1015 MC R4*II*C1E2E3*0704*02 27/03/2009 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF4/6M1013MC R4*II*D2*0702*00 13/12/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF6/8M1015MC R4*II*D2*0705*00 16/09/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF6/8M1015MC R4*II*C1E2E3*0704*01 16/09/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG BF6M1015MC R4*II*C1E2E3*0704*00 15/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG BFM 1013 MC R4*II*C1E2E3*0701*00 11/01/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG BF6M1013MC R4*II*C1E2E3*0703*00 10/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 - D2 R4*I*D2*0430*00 20/07/2006 CCR emissiefase I NL
Deutz AG BF 4/6M 1013 (E)-C1 R4*I*C1*0027*00 21/12/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 R4*I*D2*0409*02 20/02/2006 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 MC R4*I*E2E3C1*0408*02 28/02/2006 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 R4*I*E3E2C1*0412*02 15/02/2005 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 R4*I*E2E3C1*0412*02 15/02/2005 CCR emissiefase I NL
Deutz AG BF6M 1013 C/FC R4*I*D2*0033*00 14/09/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG BF4/6M 1013 E R4*I*D2*0029*01 14/09/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 M-E3E2C1 R4*I*E3E2C1*0412*01 26/03/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 M-D2 R4*I*D2*0407*00 01/04/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 C/CP-C1E2E3 R4*I*E2E3C1*0410*00 17/11/2003 CCR emissiefase I NL
Deutz AG TBD 620 R1*I*E2D2*0046*00 27/05/2004 CCR emissiefase I DE
Deutz AG SBV 6 M 628 R1*I*E2E3*0014*00 06/05/2003 CCR emissiefase I DE
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 C/CP-D2 R4*I*D2*0411*00 23/10/2003 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 MC -D2 R4*I*D2*0409*00 15/09/2003 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 MC R4*I*C1E2E3*0408*00 16/04/2003 CCR emissiefase I NL
Deutz AG II-BF 6/8 M 1015 M R4*I*E3*0412*00 08/04/2003 CCR emissiefase I NL
Deutz AG BF 4/6M 1013 E R4*I*D2*0029*00 17/08/2004 CCR emissiefase I NL
Deutz AG TBD 620 R1*I*E3*0008*00 16/07/2002 CCR emissiefase I DE
Deutz AG TBD 616 R1*I*E2D2*0007*00 20/01/2003 CCR emissiefase I DE
Deutz AG TBD 616 R1*I*E3*0006*00 17/12/2002 CCR emissiefase I DE
Deutz AG 2-TCD 914 L06M R4*II*C1*0709*00 29/11/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG TCD 914 L06M R4*II*D2*0708*00 08/02/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF 6/8 M1015MC R4*II*D2*0705*03 23/02/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-TCD 2015 V06M R4*II*D2*0707*00 10/08/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF4/6M1013MC R4*II*D2*0702*03 23/05/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG 2-BF4/6M1013MC R4*II*D2*0702*04 25/04/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Deutz AG TCD4.1L4 (marinised) e1*2016/1628*2016/
1628EV5/D*0007*00
12/06/2018 Stage V - NRE C1 DE GDWS KBA (gemariniseerde motor)
marinisation done by Lux-Werft verified by TÜV-Nord 04-07-2019
Doosan 4V158TI* R4*II*C1E2E3*0055*00 29/03/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Doosan L086TI R4*I*C1E2E3*
0039*01
29/03/2007 CCR emissiefase I NL
Doosan L 126 TI II R4*II*C1D2E2E3*0052*00 31/10/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Doosan L 086 TIH R4*II*C1E2E3*0053*00 31/10/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Doosan L 126*** FII R4*II*E2*0050*00 10/03/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Doosan L 066 TI R4*II*C1E2E3*0041*01 08/03/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Doosan L 136 TI R4*I*C1E2E3*0037*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan P 126*** R4*I*C1D2E2E3*0023*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan AD 126*** R4*I*C1D2E2E3*0023*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan L 126*** R4*I*C1D2E2E3*0023*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan V222*** R4*I*C1D2E2E3*0021*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan V180*** R4*I*C1D2E2E3*0021*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan V158*** R4*I*C1D2E2E3*0021*01 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan AD 086 TI R4*I*D2*0040*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan L 086 TI R4*I*C1E2E3*0039*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan AD 136 TI R4*I*D2*0038*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan AD 066 TI R4*I*D2*0042*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
Doosan L 066 TI R4*I*C1E2E3*0041*00 21/09/2005 CCR emissiefase I NL
FPT Industrial S.p.A. N0XENTM-2 e1*97/68VC*2012/
46*0006*01
11/12/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. N0XENTM-2 R1*II*E3*0070*01 11/12/2007 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. C87ENTM38 R1*II*D2*0095*00 30/07/2012 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. C13ENTM50-2 e1*97/68VC*2004/
26*0052*01
08/02/2013 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. C87ENTM38 e1*97/68VC*2004/
26*0051*01
07/02/2013 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. NEF-550 (F4HFA616) e1*97/68VC*2012/
46*0062*01
21/11/2017 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. F4HFA416A * V
F4HFA416B * V
(F4HF45PB10A)
e1*2016/1628*2016/
1628PV2/D*0001*00
28/06/2019 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HF45PA10A e1*2016/1628*2016/
1628PV1/D*0002*00
28/06/2019 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HF45PB11A e1*2016/1628*2016/
1628PV2/D*0004*00
18/11/2019 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F2CFA616A * V
(F2CF45PB11A)
e1*2016/1628*2016/
1628PV2/D*0007*00
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY
08/12/2020 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HF45PJ10A
e1*2016/1628*2016/
1628AV2/D*0012*00
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY

18/10/2021 Stage V - IWA C1 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HF45PJ11A e1*2016/1628*2016/
1628AV2/D*0013*00
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY

18/10/2021 Stage V - IWA C1 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HFA416A * V
F4HFA416B * V
(F4HF45PB10A)
e1*2016/1628*2016/
1628PV2/D*0001*01
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY
09/11/2021 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F2CFA616A * V
(F2CF45PB11A)
e1*2016/1628*2016/
1628PV2/D*0007*01
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY
09/11/2021 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HFA416C/D*V
(F4HF45PA10A)
e1*2016/1628*2021/
1068PV1/D*0002*01
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY
23/06/2022 Stage V - IWP E3 DE GDWS DNV-GL SE
FPT Industrial S.p.A. F4HGE613V*V
F4HGE613N*V
F4HGE613C*V
F4HGE613M*V
e3*2016/1628*2016/
1628EV6/D*1004*05
FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15
Torino
ITALY
16/06/2020 Stage V - NRE IT CPATO CPATO (gemariniseerde motor)
Marinisation done by Sauer & Sohn GmbH & Co. KG and verified by
TÜV SÜD Auto Service GmbH
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) C87ENTM38 R1*II*E3*0083*01 02/06/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) C87ENTM38 e1*97/68VC*2004/
26*0037*01
02/06/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) N67ENTM e1*97/68VC*2004/
26*0012*01
11/07/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) N67ENTM R1*II*E3*0067*01 11/07/2007 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) S30ENTM R1*II*E3*0062*01 21/03/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
FPT Industrial S.p.A. (ehemals Iveco S.p.A.) S30ENTM e1*97/68VC*2004/
26*0001*01
21/03/2011 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
General Electric XL250MDYY e1*97/68VC*2004/
26*0034*00
22/01/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
General Electric XL250MDYY R1*II*C1D2E2E3*0081*00 22/01/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
General Electric 7FDM _D R4*I*C1D2E2E3*0034*00 12/10/2004 CCR emissiefase I NL
Genpower GP-C15 & 3406E R4*II*C1D2E2E3*0071*00 17/07/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Genpower GP 3406 E & C 15 R4*II*E3*0062*00 21/02/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guangxi Yuchai Machinery Company Limited YC6MK R4*II*C1E2E3*0089*00 18/05/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guangxi Yuchai Machinery Company Limited YC6MK-A R4*II*E2E3*0090*00 18/05/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guangxi Yuchai Machinery Company Limited YC4D R4*II*E2E3*0091*00 18/05/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guangxi Yuchai Machinery Company Limited YC6T R4*II*E2E3*0093*00 18/05/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guangxi Yuchai Machinery Company Limited YC6C R4*II*E2E3*0092*00 18/05/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA SF240TA R4*II*C1*0072*00 10/10/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SG R4*II*D2*0061*01 15/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SG R4*II*D2*0064*00 15/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SP R4*II*E2*0068*00 24/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SP R4*II*E2*0069*00 24/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SG R4*II*D2*0061*00 05/06/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SG R4*II*D2*0060*00 05/06/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF***TA-SP R4*II*E3*0059*00 05/06/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Guascor SA F/SF 240 TA R4*I*C1D2E2E3*0019*02 27/08/2005 CCR emissiefase I NL
Guascor SA F/SF 480 TA-SP/SG R4*I*C1D2E2E3*0019*01 08/09/2003 CCR emissiefase I NL
Guascor SA F/SF 360 TA-SP/SG R4*I*C1D2E2E3*0019*01 08/03/2004 CCR emissiefase I NL
Guascor SA F/SF 240 TA-SP/SG R4*I*C1D2E2E3*0019*01 08/09/2003 CCR emissiefase I NL
Guascor SA F/SF 180 TA-SP/SG R4*I*C1D2E2E3*0019*01 08/03/2004 CCR emissiefase I NL
Guascor SA S/SF 480 TA-SP / SG R4*I*C1D2E2E3*0019*00 12/03/2003 CCR emissiefase I NL
Guascor SA S/SF 360 TA-SP / SG R4*I*C1D2E2E3*0019*00 12/03/2003 CCR emissiefase I NL
Guascor SA S/SF 240 TA-SP / SG R4*I*C1D2E2E3*0019*00 12/03/2003 CCR emissiefase I NL
Guascor SA S/SF 180 TA-SP / SG R4*I*C1D2E2E3*0019*00 12/03/2003 CCR emissiefase I NL
Hatz Motorenfabrik GmbH H50TIC-IWA-cs e1*2016/1628*2016/
1628AC1/D*0091*00
29/04/2019 Stage V - IWA D2 DE GDWS KBA (alleen constant toerental)
Hyundai Seasall Co., Ltd. D6HA R1*II*D2E3*0108*00 31/10/2014 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Iveco Aifo 8000 SRM R4*I*D2E3*0416*00 26/07/2006 CCR emissiefase I NL
Iveco Aifo C78ENTM30 R4*I*E3*0422*00 14/05/2004 CCR emissiefase I NL
Iveco Aifo 8210 SRM R4*I*D2E3*0417*00 05/12/2003 CCR emissiefase I NL
Iveco Aifo V series SRM R4*I*D2E3*0425*00 13/03/2005 CCR emissiefase I NL
Iveco Aifo 8000 M R4*I*E3*0415*00 28/10/2003 CCR emissiefase I NL
Iveco Aifo F2 BE 0686 R4*I*E3*0414*00 28/10/2003 CCR emissiefase I NL
IVECO S.p.A. C87ENTM65 R1*II*E3*0089*00 26/11/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C13ENTM50-2 e1*97/68VC*2004/
26*0043*00
30/11/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C13ENTM50-2 R1*II*E3*0088*00 30/11/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C87ENTM62 e1*97/68VC*2004/
26*0038*00
29/06/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C87ENTM62 R1*II*E3*0084*00 29/06/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. F3BH0686 e1*97/68VC*2004/
26*0029*00
06/11/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C78ENTM55 e1*97/68VC*2004/
26*0020*00
14/12/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C13ENTM50 e1*97/68VC*2004/
26*0008*00
20/12/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. N67MNTM e1*97/68VC*2004/
26*0002*00
11/12/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. F3BH0686 R1*II*E3*0074*00 06/11/2008 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C78ENTM55 R1*II*E3*0071*00 14/12/2007 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
IVECO S.p.A. C13ENSM33 R1*I*E3*0065*00 12/12/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. C78ENSM20 R1*I*E3*0064*00 18/12/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. N67MNSM R1*I*E3*0063*00 16/11/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. NXXMNAM R1*I*E3*0061*00 20/04/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. N67MNTM R1*I*E3*0060*00 20/04/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. FVME2886 R1*I*E3*0054*00 24/07/2006 CCR emissiefase I DE
IVECO S.p.A. F2 BE 0686 R4*I*E3*0414*01 21/07/2005 CCR emissiefase I NL
IVECO S.p.A. F3 BE 0686 R4*I*E3*0428*00 28/12/2005 CCR emissiefase I NL
IVECO S.p.A. C13 ENT M50 R4*I*E3*0429*00 22/12/2005 CCR emissiefase I NL
IVECO S.p.A. NX0ENTM R1*I*E3*0035*01 22/03/2005 CCR emissiefase I DE
JCB Power Systems Limited JCB 448 TGWA-72 e5*2016/1628*
2016/1628AC1/D*
1094*00
JCB Power Systems Limited
1000 Park Avenue
Dove Valley Park
Foston, Derby
DE65 5BX
United Kingdom
01/04/2019 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
JCB Power Systems Limited JCB 448 TGWA-68 e5*2016/1628*
2016/1628AC1/D*
1094*00
JCB Power Systems Limited
1000 Park Avenue
Dove Valley Park
Foston, Derby
DE65 5BX
United Kingdom
01/04/2019 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
JCB Power Systems Limited JCB 448 TGWA-60 e5*2016/1628*
2016/1628AC1/D*
1094*00
JCB Power Systems Limited
1000 Park Avenue
Dove Valley Park
Foston, Derby
DE65 5BX
United Kingdom
01/04/2019 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
John Deere 4045 TF 220/258 R4*I*D2*0025*01 03/04/2006 CCR emissiefase I NL
John Deere 6068T R4*I*C1*0028*00 27/01/2004 CCR emissiefase I NL
John Deere 6125 R4*I*C1*0020*00 09/01/2003 CCR emissiefase I NL
John Deere 6068 TF 220/258 R2*I*D2*0001*00 23/06/2003 CCR emissiefase I FR
John Deere 4045 TF 220/258 R4*I*D2*0025*00 11/07/2003 CCR emissiefase I NL
John Deere 6068 TF 120/158 R2*I*D2*0001*00 23/06/2003 CCR emissiefase I FR
John Deere 4045 TF 120/158 R2*I*D2*0001*00 23/06/2003 CCR emissiefase I FR
John Deere 4045 DF 120/158 R2*I*D2*0001*00 23/06/2003 CCR emissiefase I FR
John Deere DJDXL09.0114 e1*97/68VC*2012/
46*0060*00
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA
02/05/2016 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
John Deere 4045 TFM85E
(JDXN04.5174)
e5*2016/1628*2016/
1628AC1/D*0139*00
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA

25/02/2020 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
John Deere 6068 AFM85J e5*2016/1628*2016/
1628AC2/D*0140*00
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA

25/02/2020 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
John Deere FT 4045 / 6068
(JDXL06.8324)
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*1086*01
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA

07/06/2019 Stage V - NRE C1 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (gemariniseerde motor)
marinisation done by NPS Diesel verified by SNCH
John Deere 4045 AFM85H
6068 AFM85J
(JDXN06.8175)
e5*2016/1628*2016/
1628AC2/D*0140*01
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA

30/05/2022 Stage V - IWA D2 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (alleen constant toerental)
John Deere 6090 (JDXL09.0325) e5*2016/1628*2018/
989EV6/D*1087*04
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
Waterloo, IA 50704-5100 USA

20/10/2020 Stage V - NRE C1 SE STA Vehicle Certification Agency (VCA) (gemariniseerde motor)
marinisation done by NPS Diesel verified by UTAC
KMD KMD WS IIa R4*II*C1D2E2E3*0063*00 21/02/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD S14 III R4*II*E2E3*0048*00 25/02/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD XFII R4*II*C1D2E2E3*0047*00 28/04/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD WS2 R4*II*E2E3*0045*00 28/04/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD MV II R4*II*C1D2E2E3*0049*00 07/03/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD S14 II R4*II*C1D2E2E3*0046*00 09/02/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
KMD KMD-S14 R4*I*C1D2E2E3*0006*00 26/05/2003 CCR emissiefase I NL
KMD KMD WS R4*I*C1D2E2E3*0001*00 07/01/2002 CCR emissiefase I NL
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R e4*2016/1628*2016/
1628AC4/D*0029*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWA D2 NL RDW TNO Powertrain Test Centre (alleen constant toerental)
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R e4*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0027*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWP E3 NL RDW TNO Powertrain Test Centre
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S6R, KEES-S12R, KEES-S16R e4*2016/1628*2016/
1628PC4/D*0028*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWP E2 NL RDW TNO Powertrain Test Centre (alleen constant toerental)
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S12A2 e4*2016/1628*2016/
1628AC4/D*0032*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWA D2 NL RDW TNO Powertrain Test Centre (alleen constant toerental)
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S12A2 e4*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0030*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWP E3 NL RDW TNO Powertrain Test Centre
Koedood Dieselservice B.V. KEES-S12A2 e4*2016/1628*2016/
1628PC4/D*0031*00
Koedood Dieselservice B.V.
Frankepad 1,
NL-3341 LV Hendrik Ido Ambacht
02/12/2021 Stage V - IWP E2 NL RDW TNO Powertrain Test Centre (alleen constant toerental)
Liebherr Machines Bulle SA D934 A7 SCR R1*II*C1*0114*00 04/04/2017 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
LOMBARDINI SRL KDI-TCR
1903E5/18
2504E5/15
2504E5/18
e9*2016/1628*2016/
1628EC4/D*3006*02
LOMBARDINI SRL
Via Cav.del Lavoro
A.Lombardini 2,
42100 Reggio Emilia
Italy
28/05/2019 Stage V - NRE D2 ES MICT I.N.T.A. (NIET gemariniseerd)
alleen constant toerental
LOMBARDINI SRL KDI-TCB
1903E5/15
e9*2016/1628*2016/
1628EC3/D*3018*00
LOMBARDINI SRL
Via Cav.del Lavoro
A.Lombardini 2,
42100 Reggio Emilia
Italy
06/06/2019 Stage V - NRE D2 ES MICT I.N.T.A. (alleen constant toerental)
marinisation done by
Sauer & Sohn
verified by
TÜV SÜD Auto Service GmbH
MAN Nutzfahrzeuge AG D08 Main-EU e1*97/68VC*2004/
26*0022*01
09/10/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MAN Nutzfahrzeuge AG D28 Main-EU e1*97/68VC*2004/
26*0017*02
23/10/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MAN Nutzfahrzeuge AG D08 Aux D2 R1*II*D2*0053*00 24/05/2006 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MAN Nutzfahrzeuge AG D28 Aux C1 R1*I*C1*0052*00 10/02/2005 CCR emissiefase I DE
MAN Nutzfahrzeuge AG D2842 LE R1*I*D2*0026*01 10/02/2005 CCR emissiefase I DE
MAN Nutzfahrzeuge AG D0824LE 201 (118 kW/ 1800 U/min) R1*I*D2*0028*00 10/02/2003 CCR emissiefase I DE
MAN Nutzfahrzeuge AG D0826LE 40 (147 kW/ 2100 U/min) R1*I*E3*0027*00 11/02/2003 CCR emissiefase I DE
MAN Nutzfahrzeuge AG D2842LE (420 kW/ 1800 U/min) R1*I*E3*0025*00 11/02/2003 CCR emissiefase I DE
MAN Truck & Bus AG D28MainCR e1*97/68VC*2012/
46*0003*06
05/10/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MAN Truck & Bus AG D28AuxCR e1*97/68VC*2012/
46*0061*00
22/12/2016 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MAN Truck & Bus SE IWPv_EU-V_01 e1*2016/1628*2016/
1628PV3/D*0006*00
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

12/08/2020 Stage V - IWP E3 + C1 DE GDWS DNV-GL SE
MAN Truck & Bus SE IWPc_EU-V_01 e1*2016/1628*2016/
1628PC3/D*0005*00
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

08/02/2021 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
MAN Truck & Bus SE IWPc_EU-V_02 e1*2016/1628*2016/
1628PC4/HL*0016*00
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

20/10/2021 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
MAN Truck & Bus SE D2862LE48B
D2862LE44A
D2862LE43A
D2862LE43B
(IWPv_EU-V_03)
e1*2016/1628*2022/
992PV4/D*0014*01
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

04/11/2021 Extended 06/03/2024 Stage V - IWP E3 + C1 DE GDWS DNV-GL SE
MAN Truck & Bus SE D2676LE43B;
D2676LE47A;
(IWPv_EU-V_02)
e1*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0015*00
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

04/11/2021 Stage V - IWP E3 + C1 DE GDWS DNV-GL SE
MAN Truck & Bus SE D2676LE457
D2676LE487
(IWPv_EU-V_01)
e1*2016/1628*2021/
1068PV3/D*0006*01
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

10/02/2022 Stage V - IWP E3 + C1 DE GDWS DNV-GL SE
MAN Truck & Bus SE D2862LE A/B/D/E
(IWPc_EU-V_03)
e1*2016/1628*2021/
1068PC4/D*0018*00
MAN Truck & Bus SE
Dachauer Strasse 667
80995 München
Deutschland

08/06/2022 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
Meyer & van der Kamp GmbH & Co. KG D28Aux-C1 R1*II*C1*0107*00 15/12/2014 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi S8U-C2MPTK-F2A R4*II*E2E3*0225*00 24/06/2010 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6U-C2MPTK R4*II*E2E3*0224*00 10/10/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi 40EF R4*II*D2*0070*00 14/08/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi 6D24-TLE2B R4*II*D2*0066*00 14/08/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi 40EF R4*II*D2*0067*00 14/08/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi 6D24-TL R4*II*D2*0066*00 15/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi S16R-C2MPTK Family 30C R4*II*E3*0222*00 25/02/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi S12R-C2MPTK Family 33C R4*II*E3*0223*00 12/12/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi S12R-C2MPTK Family 27C R4*II*E3*0221*00 22/11/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Mitsubishi S8U-MPTK R4*I*E3*0215*01 20/08/2005 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6U-MPTK R4*I*E3*0215*01 20/08/2005 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12A2-MPTK R4*I*C1D2E3*0205*01 26/11/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12A2-MPTA R4*I*C1D2E3*0204*01 26/11/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12R-MPTA R4*I*E3*0210*01 16/12/2003 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6S-DT65SG R4*I*D2*0218*00 17/11/2003 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi 6D24-TC R4*I*D2E3*0217*00 27/09/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi 6D16-T R4*I*D2*216*00 21/09/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6R-MPTA R4*I*C1D2E3*0206*01 19/08/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6A3-MPTA R4*I*C1D2E3*0202*01 14/07/2004 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S16R-MPTK R4*I*E3*0213*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S16R-MPTA R4*I*E3*0212*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12R-MPTK R4*I*E3*0211*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12R-MPTA R4*I*E3*0210*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6U-MPTK R4*I*E3*0215*00 28/08/2003 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6R2-MPTK R4*I*E3*0209*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6R2-MPTA R4*I*E3*0208*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6R-MPTK R4*I*E3*0207*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6R-MPTA R4*I*E3*0206*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12A2-MPTK R4*I*E3*0205*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S12A2-MPTA R4*I*E3*0204*00 14/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6A3-MPTK R4*I*E3*0203*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6A3-MPTA R4*I*E3*0202*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Mitsubishi S6B3-MPTK R4*I*E3*0201*00 28/11/2002 CCR emissiefase I NL
Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG LM41 R1*II*E3*0092*00 10/08/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTH MTH XF ***.2 R4*II*C1D2E2E3*0065*00 15/04/2008 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTH MTH 315WS.2, 295WS.2, 268WS.2, 242WS.2, 222WS.2 R4*II*C1E2E3*0051*00 08/06/2007 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTH 268 WS 2 R4*II*C1E2E3*0051*00 03/11/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTH 315 WS AMV R4*I*C1D2E2E3*0017*01 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTH 315 WS/G R4*I*C1D2E2E3*0017*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTH 315 WS basis motor R4*I*C1D2E2E3*0017*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTH 295 WS R4*I*C1D2E2E3*0017*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTH 268 WS R4*I*C1D2E2E3*0017*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTH 242 WS R4*I*C1D2E2E3*0017*00 01/11/2002 CCR emissiefase I NL
MTU Friedrichshafen GmbH 8V 4000 / 12V 4000 /16V 4000 e1*97/68VC*2004/
26*0032*03
21/04/2009 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTU Friedrichshafen GmbH MTU-V2000-04-ECM e1*97/68VC*2012/
46*0018*01
29/10/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTU Friedrichshafen GmbH MTU-V4000-02-RH2 R1*II*E2D2*0079*00 02/03/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTU Friedrichshafen GmbH MTU-V4000-02-RH R1*II*E2E3*0068*01 13/05/2008 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
MTU Friedrichshafen GmbH 8/12/16V 2000 M60 u. 12V/16V 2000 M91 R1*I*E2E3*0015*01 26/11/2001 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH 8V/10V 2000 M72/M92/M93 u. 12V/16V 2000 M92/M93 R1*I*E2E3*0051*01 05/01/2006 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH 8V/12V/16V 4000 M60/M60R u. 16V 4000 M61/M61R R1*I*E2E3*0024*01 25/10/2004 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH 8V/12V/16V 2000 M40A/M40B/M50A/M50B R1*I*E2D2*0013*00 26/11/2001 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH 8V/12V/16V 4000 M60 R R1*I*E2E3D2*
0002*00
28/06/2001 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH 8V/12V/16V 4000 M60 R1*I*E2E3*0001*00 28/06/2001 CCR emissiefase I DE
MTU Friedrichshafen GmbH MTU-V2000-01-RH2 R1*II*E2E3*0078*02 15/07/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1106C-E66TA-M R1*II*E3*0086*01 26/07/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1106C-E66TA-M e1*97/68VC*2004/
26*0040*01
26/07/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1106C-E66T-M R1*II*E3*0085*00 21/07/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1106C-E66T-M e1*97/68VC*2004/
26*0039*00
21/07/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. Perkins - 6.6 e1*97/68VC*2004/
26*0035*00
15/01/2010 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. Perkins - 6.6 R1*II*E2D2*0082*00 15/01/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1104C-44TAG R1*II*D2*0094*00 19/03/2012 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1104C-44 R1*II*D2*0093*00 16/03/2012 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1206D-E70TA R1*II*D2E2*0098*00 02/01/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. 1104C-44 R1*II*D2*0103*00 28/11/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. C7.1 e1*97/68VC*2012/
46*0057*00
19/04/2016 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. C7.1/1206D-E70TW R1*II*E3C1*0116*00 14/12/2017 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. C7.1/1206D-E70TW e1*97/68VC*2012/
46*0063*00
14/12/2017 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. IWP2V4.4NZA e1*2016/1628*2016/
1628PC2/D*0009*00
Perkins Engines Co. Ltd.
Frank Perkins Way, Peterborough
PE1 5FQ United Kingdom


16/12/2020 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL (alleen constant toerental)
Perkins Engines Co. Ltd. IWP2V4.4NZB e1*2016/1628*2016/
1628PC1/D*0008*00
Perkins Engines Co. Ltd.
Frank Perkins Way, Peterborough
PE1 5FQ United Kingdom


22/12/2020 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL (alleen constant toerental)
Perkins Engines Co. Ltd. Perkins
1206D-E70TW
1204D-E44TW
Caterpillar
C7.1 / C4.4
(IWP2V4.4NZA)
e1*2016/1628*2016/
1628PC2/D*0009*01
Perkins Engines Co. Ltd.
Frank Perkins Way, Peterborough
PE1 5FQ United Kingdom


22/12/2020 Stage V - IWP E2 + D2 DE GDWS DNV-GL SE (alleen constant toerental)
Perkins Engines Co. Ltd. 6854 / 2400
(IWP2V07.0NNA)
e1*2016/1628*2021/
1068PV2/D*0017*00
Perkins Engines Co. Ltd.
Frank Perkins Way, Peterborough
PE1 5FQ United Kingdom


13/05/2022 Stage V - IWP E3 + C1 + E2 DE GDWS DNV-GL SE
Perkins Engines Co. Ltd. / Caterpillar C4.4 ACERT R1*II*D2E2*0100*00 30/10/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Co. Ltd. / Caterpillar 1204D-E44TA R1*II*D2E2*0101*00 30/10/2013 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Ltd. M 225 Ti R4*I*E3*0043*00 30/05/2006 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. M 132 Ti R4*II*C1E2E3*0044*00 06/03/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Ltd. 2888/1500 R4*I*D2*0030*01 12/03/2005 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1104C-44 R4*II*C1E2E3*0035*00 15/12/2004 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Ltd. 1104C-44TAG R4*I*D2*0032*00 08/09/2004 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1104C-44TG R4*II*D2*0031*00 08/09/2004 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Perkins Engines Ltd. 1104C-44G R4*I*D2*0030*00 08/09/2004 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1004-40TW R4*I*C1*0012*00 12/09/2003 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1004-40TW R4*I*D2*0011*00 09/01/2003 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1004-40T R4*I*D2*0009*00 09/01/2003 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1004-42 R4*I*D2*0007*00 09/01/2003 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1930/2200 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1930/2100 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1930/2000 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1937/2500 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1937/2400 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1937/2300 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1937/2200 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1936/2500 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1936/2400 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1936/2300 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1936/2200 R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1936/2200 (1006-60TW) R4*I*C1*0015*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 2047/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1947/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1941/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1941/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1941/2100 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1941/2000 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1940/2500 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1940/2400 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 940/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1940/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 939/2500 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1939/2400 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1939/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1939/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1931/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1931/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1931/2100 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1931/2000 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1929/2300 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1929/2200 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1929/2100 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1929/2000 R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1947/2200 (1006-60T) R4*I*C1*0014*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1951/2500 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1951/2400 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1951/2200 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1951/2000 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1933/2200 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1933/2100 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1933/2000 R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1937/2000 (1006-60) R4*I*C1*0013*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5783/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5632/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5632/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5629/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5629/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5629/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5616/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5616/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5616/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5586/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5586/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5586/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1998/2200 (1004-42 T) R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1985/2400 (M115) R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1985/2300 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1985/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1985/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1977/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1977/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1977/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1958/2200 (1004-42T) R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1958/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1958/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1957/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1957/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1957/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1948/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1948/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1948/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1935/2400 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1935/2300 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1935/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1935/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1935/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1932/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1932/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1932/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1932/1950 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1909/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1909/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1909/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1909/1900 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1908/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1908/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1908/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1907/2200 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1907/2100 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1907/2000 R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1985/2000 (1004-40T) R4*I*C1*0010*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5791/2400 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5790/2100 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5789/2100 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5786/2400 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5772/2200 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1992/2200 (1004-42) R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1996/2400 (M92) R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1996/2300 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5787/2400 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5787/2300 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1906/2200 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1906/2100 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 1906/2000 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5702/2100 R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
Perkins Engines Ltd. 5702/2000 (1004-42) R4*I*C1*0008*00 12/09/2002 CCR emissiefase I NL
S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) 6M19.3 e1*97/68VC*2004/
26*0050*00
03/12/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
S. I. des Moteurs Baudouin (Weichai Power Co.,Ltd) 6W126M e1*97/68VC*2004/
26*0049*00
23/11/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sandfirden Technics B.V. Scania DI 1256 A R4*II*C1*0036*01 19/05/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sandfirden Technics B.V. Scania DI 1256 A R4*I*C1*0036*00 01/02/2005 CCR emissiefase I NL
Sandfirden Technics B.V. Scania DI9 62M SFT R1*I*D2*0049*00 11/10/2004 CCR emissiefase I DE
Scania CV AB M-Series Stage IIIA e1*97/68VC*2004/
26*0005*03
20/12/2006 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DC16 44A R4*II*D2*0057*00 31/10/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI12 50A R4*II*C1*0056*00 31/10/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DC12 59A R4*II*D2*0058*00 31/10/2006 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB M-Series CCNR II R1*II*E3E2C1D2*0066*00 20/12/2006 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI 12 59/60/62M (DI12 M EMS) R4*I*C1D2E3*0607*00 16/08/2005 CCR emissiefase I NL
Scania CV AB DI 16 43M / DI 16 44M R1*I*E2E3C1D2*0048*01 28/12/2004 CCR emissiefase I DE
Scania CV AB DI 12 41 M imo R4*I*C1E3*0602*00 14/05/2004 CCR emissiefase I NL
Scania CV AB DC16 40A R4*II*C1*0604*00 04/10/2004 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI14 86M R1*I*E3*0040*00 22/07/2003 CCR emissiefase I DE
Scania CV AB DI12 42M R1*I*C1D2E3*0039*00 22/07/2003 CCR emissiefase I DE
Scania CV AB DI9 60M R1*I*E3*0037*00 21/07/2003 CCR emissiefase I DE
SCANIA CV AB DI13M e1*97/68VC*2012/
46*0045*01
22/03/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI13 081M R4*II*D2E2E3*0610*00 19/03/2014 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI16 080M R4*II*D2E2E3*0611*00 19/03/2014 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI12 M EMS R4*I*C1D2E3*0607*00 09/08/2006 CCR emissiefase I NL
Scania CV AB DI13 081M R4*II*C1D2E2E3*0610*02 02/09/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DI16 080M R4*II*C1D2E2E3*0611*02 02/09/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Scania CV AB DC13 310A,
DC13 311A,
DC13 312A,
DC13 313A
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0049*01 Rev 02
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
03/09/2020 Stage V - NRE E3 SE STA AVL MTC AB (gemariniseerde motor)
by
Scandiesel GmbH
verified by
TÜV-Nord 03-09-2020
Scania CV AB DC13 320A e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*0133*00 Cor 02
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
25/07/2020 Stage V - NRE D2 SE STA AVL MTC AB (alleen constant toerental)
gemariniseerde motor
by
Scandiesel GmbH
verified by
TUV-Nord 03/09/2020
Scania CV AB DC09 310A,
DC09 311A,
DC09 312A,
DC09 313A
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0050*01 Rev 01
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
23/01/2020 Stage V - NRE C1 SE STA AVL MTC AB (gemariniseerde motor)
by
Scandiesel GmbH
verified by
TÜV-Nord 10/12/2020
Scania CV AB DC09 320A e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*0132*00 Cor 01
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
25/07/2019 Stage V - NRE D2 SE STA AVL MTC AB (alleen constant toerental)
gemariniseerde motor
by
Scandiesel GmbH
verified by
TUV-Nord 10/12/2020
Scania CV AB DC16 313A,
DC16 314A,
DC16 315A
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0144*00 Cor 01
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
20/11/2019 Stage V - NRE C1 SE STA TÜV Nord Mobilität GmbH gemariniseerde motor
by
Scandiesel GmbH
verified by
TÜV-Nord 08/04/2021
Scania CV AB DC16 320A e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*0152*00
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
11/03/2020 Stage V - NRE D2 SE STA TÜV Nord Mobilität GmbH gemariniseerde motor
by
Scandiesel GmbH
verified by
TÜV-Nord 08/04/2021
(alleen constant toerental)
Scania CV AB DC16-316A,
DC16-317A,
DC16-318A
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0165*00
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
02/06/2020 Stage V - NRE C1 SE STA TÜV Nord Mobilität GmbH (gemariniseerde motor)
by
Sandfirden
verified by
TÜV-Nord 29/10/2021
Scania CV AB DC16 320A e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*0152*00
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
10/03/2020 Stage V - NRE D2 SE STA TÜV Nord Mobilität GmbH gemariniseerde motor
by
Sandfirden
verified by
TÜV-Nord 29/10/2021
(alleen constant toerental)
Scania CV AB DC13 310A,
DC13 312A,
DC13 313A
e5*2016/1628*2016/
1628EV6/D*0049*01 Rev 02
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
03/09/2020 Stage V - NRE E3 SE STA AVL MTC AB (gemariniseerde motor)
by Sandfirden
verified by
TÜV-Nord 11-08-2021
Scania CV AB DC13 320A e5*2016/1628*2016/
1628EC6/D*0133*00 Cor 02
SCANIA CV AB
S-151 87 Södertälje
Sweden
25/07/2020 Stage V - NRE D2 SE STA AVL MTC AB (gemariniseerde motor)
by Sandfirden
verified by
TÜV-Nord 11-08-2021
Sisu / AGCO Power Inc. 4DTA R1*II*D2*0102*01 17/03/2014 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 44CTIM-2V e1*97/68VC*2004/
26*0031*00
01/12/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 74CTIM-4V e1*97/68VC*2004/
26*0028*00
01/08/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 84CTIM-4V e1*97/68VC*2004/
26*0023*00
07/08/2008 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. CTA-4V e1*97/68VC*2004/
26*0021*01
24/10/2007 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 44CTIM-2V R1*II*E3*0076*00 01/12/2008 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 74CTIM-4V R1*II*E3*0073*00 01/08/2008 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. CTA-4V R1*II*E3C1D2*
0072*01
24/07/2008 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Sisu Diesel Inc. 620 DSRIG R1*I*C1D2*0042*00 20/05/2003 CCR emissiefase I DE
Sisu Diesel Inc. 420 DSRG R1*I*D2*0041*00 20/05/2003 CCR emissiefase I DE
Steyr Motors M1TCAM (M14TCAM / M16TCAM) e1*97/68VC*2004/
26*0041*00
09/05/2011 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Steyr Motors M1TCAM e1*97/68VC*2004/
26*0053*00
11/03/2013 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Steyr Motors SE 186E38/156E34/126E32
(M16TCAM)
e1*2016/1628*2022/
992PV2/D*0011*01
Steyr Motors Betriebs GmbH
Im Stadtgut B1
A-4407-Steyr
Austria
17/03/2021 Extended 11/03/2024 Stage V - IWP E3 DE GDWS TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wärtsilä Finland Oy Wärtsilä 20-ER2 G1_PAAE210654 (W4/6/8L20) R1*II*E3*0090*03 06/09/2011 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä Finland Oy Wärtsilä 20 / Group A R1*I*E3*0029*01 03/04/2006 CCR emissiefase I DE
Wärtsilä Finland Oy Wärtsilä 20DF-ER2 G6_PAAE301449 R1*II*E3*0112*00 13/09/2016 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä Finland Oy W 14 IWP e1*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0010*00
Wärtsilä Finland Oy
Järvikatu 2
FI-65100 Vaasa
Finland
06/09/2021 Stage V - IWP E2 + E3 DE GDWS TÜV Nord Mobilität GmbH
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 745/1650 R2*II*E3*0008*00 30/05/2007 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 660/1650 R2*II*E3*0007*00 30/05/2007 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 660/1500 R2*II*E3*0006*00 30/05/2007 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 810/1650 R2*II*E3*0010*00 30/05/2007 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 745/1500 R2*II*E3*0009*00 30/05/2007 CCR emissiefase II FR
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 810 R2*I*E3*0004*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Wärtsilä France s.a.s. UD25V12 M5D 745 R2*I*E3*0003*00 17/07/2003 CCR emissiefase I FR
Wärtsilä Nederland B.V. SBV8M628 R4*II*D2E2E3*0230*00 05/01/2010 CCR emissiefase I NL
Wärtsilä Nederland B.V. S/BV 628 R1*II*E2E3*0014*01 19/04/2007 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Wärtsilä Nederland B.V. FHD240 / FHD240-G R4*I*E2E3*0024*01 01/07/2005 CCR emissiefase I NL
Wärtsilä Nederland B.V. FHD240-G R4*I*E2E3*0024*00 29/04/2004 CCR emissiefase I NL
Weichai Power Co Ltd WP12C350-500 (Common rail) e1*97/68VC*2004/
26*0047*00
20/03/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP10C240-327 e1*97/68VC*2004/
26*0046*00
19/01/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12C350-450 (mechanical pump) e1*97/68VC*2004/
26*0048*00
31/05/2012 EG fase IIIa DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12C350-450 (mechanical Pump) R1*II*E3E2C1*0096*00 21/09/2012 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12C350-550 (Common Rail) R1*II*E3E2C1*0097*00 25/09/2012 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12C R4*II*C1E2E3*0076*00 12/07/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12C R4*II*C1E2E3*0074*00 12/07/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12CD R4*II*D2*0075*00 12/07/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12CD R4*II*D2*0077*00 12/07/2012 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP4C (M) - 1 R4*II*E2E3*0082*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP4C (M) - 2 R4*II*E2E3*0083*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP4CD (M) R4*II*D2*0084*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP6CD (M) R4*II*D2*0085*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WD10C (M) R4*II*C1E2E3*0086*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP10CD (M) R4*II*D2*0087*00 23/06/2015 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WD12C (M) R4*II*E2E3*0094*00 28/06/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP12CD (M) R4*II*D2*0095*00 28/06/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP13C (M) R4*II*C1E2E3*0096*00 28/06/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP13CD (M) R4*II*D2*0097*00 28/06/2016 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Weichai Power Co Ltd WP6HE61 e9*49R06/05/
D*1254*01
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
21/04/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP13HE61 e9*49R06/05/
D*1264*01
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
04/04/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP3NE61 e9*49R06/05/
D*1184*01
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
20/04/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP10HE62E e9*49R07/00/
E*1333*00
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
10/05/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP13E62E e9*595/2009*2019/
1939E*31075*00
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
18/10/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP8E61E e9*595/2009*2019/
1939E*31076*00
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
08/11/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP4.1NE61E e9*595/2009*2019/
1939E*31077*01
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
29/11/2021 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP10.5HE62E e9*595/2009*2020/
1181E*31088*00
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
05/07/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Weichai Power Co Ltd WP4.6NQ220E61 e9*49R06/05/
D*1198*02
Weichai Power Co Ltd
197A, Fushou East Street,
High-Tech Development Zone,
Weifang, Shandong, 261061, China
11/04/2022 Stage V - gemariniseerde Euro VI WHSC/WHTC BE FOD Volksgezondheid IDIADA (gemariniseerde motor) marinisation done by ABATO Motoren B.V. verified by Vincotte
Yanmar Co. Ltd. CXB R1*II*E3*0087*00 19/10/2010 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Yanmar Co. Ltd. AYMW R4*II*D2E2E3*0073*00 15/06/2011 CCR emissiefase II NL
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.
Yanmar Co. Ltd. 4TNV98C E13*2016/1628*2016/
1628EC3/D*0506*01
Yanmar Power Technology., LTD.
1-32, Chayamachi, Kita-ku
OSAKA, Japan
16/06/2020 Stage V - NRE D2 LU SNCH TÜV Rheinland Luxemburg GmbH (NIET gemariniseerd)
alleen constant toerental
Yanmar Co. Ltd. 4TNV98CT E13*2016/1628*2016/
1628EC4/D*0504*02
Yanmar Power Technology., LTD.
1-32, Chayamachi, Kita-ku
OSAKA, Japan
16/06/2020 Stage V - NRE D2 LU SNCH TÜV Rheinland Luxemburg GmbH (NIET gemariniseerd)
alleen constant toerental
Yanmar Co. Ltd. 4TNV86CT E13*2016/1628*2016/
1628EC3/D*0514*00
Yanmar Power Technology., LTD.
1-32, Chayamachi, Kita-ku
OSAKA, Japan
16/06/2020 Stage V - NRE D2 LU SNCH TÜV Rheinland Luxemburg GmbH (NIET gemariniseerd)
alleen constant toerental
YES B.V. GREENPOWER GP3500 e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0005*00
Yerseke Engine Services B.V.
Kreeft 21,
NL-4401NZ Yerseke
24/09/2021 Stage V - IWP E3 + E2 BE SPF Santé Publique Vincotte
YES B.V. GREENPOWER GPC18 e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0002*00
Yerseke Engine Services B.V.
Kreeft 21,
NL-4401NZ Yerseke
24/09/2021 Stage V - IWP E3 + E2 + D2 BE SPF Santé Publique Vincotte
YES B.V. GREENPOWER GPC32 e6*2016/1628*2016/
1628PV4/D*0006*00
Yerseke Engine Services B.V.
Kreeft 21,
NL-4401NZ Yerseke
30/05/2022 Stage V - IWP E3 + E2 + D2 BE SPF Santé Publique Vincotte
Zeppelin Power Systems GmbH & Co.KG Z32 R1*II*C1*0110*00 27/04/2015 CCR emissiefase II DE
Zie de inbouwvoorwaarden voor CCR-II- en EU-IIIA-motoren in toepassing van Verordening (EU) 2016/1628. Een verduidelijking wordt gegeven in de FAQ’s over motoren (vraag 6) gepubliceerd door CESNI en EUROMOT.

Alléén bevoegde autoriteiten, die NRMM-typegoedkeuring van motoren behandelen, kunnen bij het CESNI secretariaat een verzoek indienen om een nieuw motortype aan de CESNI lijst toe te voegen. Motorproducenten of leveranciers die handelen namens de motorproducent moeten de relevante gegevens bij de bevoegde autoriteit aanleveren met het verzoek om een motortype aan de CESNI lijst toe te voegen.
Nadere toelichtingen bij de voorschriften voor motoren van binnenschepen zijn te vinden op de CESNI website vermeld in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Laatst bijgewerkt: 13.06.2024