Bijzondere ankers

Bijzondere ankers met verminderde massa die worden toegestaan door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 13.01, vijfde lid, zijn in de volgende tabel weergegeven.

Anker nr.
Anker naam / type
Toegelaten vermindering van de ankermassa (%)
Bevoegde autoriteit
1 HA-DU 30 % DE
2 D’Hone Spezial 30 % DE
3 Pool 1 (hol) 35 % DE
4 Pool 2 (massief) 40 % DE
5 De Biesbosch-Danforth 50 % DE
6 Vicinay-Danforth 50 % FR
7 Vicinay AC 14 25 % FR
8 Vicinay Typ 1 45 % FR
9 Vicinay Typ 2 45 % FR
10 Vicinay Typ 3 40 % FR
11 Stockes 35 % FR
12 D’Hone-Danforth 50 % DE
13 Schmitt HHP-anker 40 % NL
14 SHI high holding anchor, type ST (standard) 30 % NL
15 SHI high holding anchor, type FB (fully balanced) 30 % NL
16 Klinsmann anchor 30 % NL
17 HA-DU-POWER anker 50 % DE
18 HYT-12 HHP anker 40 % NL

Alleen bevoegde autoriteiten mogen een verzoek indienen om ANKER-gegevens aan de CESNI-lijst toe te voegen of te wijzigen.
Om een nieuw speciaal anker toe te voegen moet de fabrikant, of de leverancier namens de fabrikant, de in ES-TRIN, ESI-II-9 beschreven toelatings- en testprocedure volgen.