Impressum

Uitgever

Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR)
Palais du Rhin
2, Place de la République - CS 10023
F-67082 Strasbourg cedex
Telefoon: +33 3 88 52 20 10
Telefax: +33 3 88 32 10 72
E-Mail: ccnr@ccr-zkr.org

Disclaimer

Deze website en de daarop beschikbare gegevensbank zijn bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie is met uiterste zorg samengesteld door de leden en het secretariaat van CESNI. Hoewel CESNI deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en de bijbehorende gegevensbank geen rechten ontleend worden. Deze gegevens zijn niet uitputtend, vooral met betrekking tot de fabrikanten en verkopers van apparatuur en uitrustingen. Deze lijsten mogen niet worden gebruikt voor reclame- of commerciële doeleinden.

CESNI en bijgevolg de CCR kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website en de daarop beschikbare gegevensbank in geval van directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten of tekortkomingen in deze gegevensbank.

De gegevensbank kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix France
www.ovh.com
Telefoon: +33 (0)8 203 203 63

Persoonsgegevensbescherming en cookies

De CCR verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie en privacy van de bezoekers van haar website en in het algemeen van elke persoon die gebruik maakt van haar diensten te beschermen.
Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke toegang tot en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens te vragen alsook de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wij verzoeken ons beleid met betrekking tot de gegevensbescherming en cookies te lezen voor meer informatie over uw rechten.